đơn xác nhận quan hệ vợ chồng

Đơn xác nhận quan hệ vợ chồng. Mẫu đơn xác nhận quan hệ vợ chồng cho mọi người cần xin giấy xác nhận quan hệ giữa hai ngời là vợ chồng

Mẫu đơn xác nhận quan hệ vợ chồng

Nội dung cụ thể của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cập nhật dưới đây để các bạn có thể xem qua:
...................................................
...................................................
(1)Số:...../UBND- XNTTHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc............, ngày.....tháng.....năm.......

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

.................................................. (2)
Xét đề nghị của ông/bà(3):..........................................................................................,
về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (4)..................................................
XÁC NHẬN:
Họ, chữ đệm, tên:.......................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................
Giới tính: ............................Dân tộc: ..............................Quốc tịch:.............................
Giấy tờ tùy thân:.........................................................................................................
Nơi cư trú:..................................................................................................................
Trong thời gian cư trú tại...........................................................................................từ ngày......tháng.........năm................., đến ngày........tháng.........năm (5)
Tình trạng hôn nhân:...................................................................................................
Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:....
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
                                                           NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
Chú thích:
(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.
Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hoá, UBND phường Lam Sơn hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ
(2) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Ví dụ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ TIẾN
(3) Ghi tên của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã hoặc viên chức lãnh sự được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết
(4) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Ví dụ: Xét đề nghị của ông Nguyễn Văn, công chức tư pháp - hộ tịch xã, về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Hoàng Thị La.
(5) Trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại thời điểm hiện tại cho người đang thường trú tại địa bàn thì không ghi nội dung/không in trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho người yêu cầu.
 

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Thị Thúy Hằng
    Mình đã sống với chồng ,nhưng chưa đăng ký kết hôn .đã sống được một thời gian.Bây giờ tôi muốn xin xác nhận đã cưới nhưng chưa kịp đăng ký kết hôn.Mình cần phải làm giấy xác nhận như thế nao ạ
      Nguyễn Thị Thúy Hằng   17/07/2017 19:38
Mã bảo mật   
Mẹo vặt và kinh nghiêm hay
Quy trình Xử lý Rút Hầm Cầu
Quy Trình Rút Hầm Cầu
Khách Hàng rút hầm cầu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây