Mẫu đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân

Mẫu đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân mới nhất hiện nay. click để xem đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân và tải về
Đơn xin xác nhận mối quan hệ nhân thân
 

Mẫu đơn xác nhận quan hệ nhân thân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…..ngày….tháng….năm…….

GIẤY XÁC NHẬN QUAN HỆ
Kính gửi:………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi là:
1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………
Số CMND:………………….. .ngày cấp:………………………….. .nơi cấp:……………………
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………..
2. Họ và tên:………………………………………………………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………..
Số CMND:………………………………. ngày cấp:…………………………….. nơi cấp:………….
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi xin xác nhận như sau:
Ông/bà:………………………………….tên trong hộ chiếu:…………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………….
Số hộ chiếu:…………………….ngày cấp:………………………….. .nơi cấp:…………………..
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài:……………………………………………………………………………
Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:…………………………………………………………………………..
Là: (thông tin về mối quan hệ nhân thân với người được xác nhận hoặc quan hệ họ hàng của người được xác nhận).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi xin cam kết những điều trình bày trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót và không đúng sự thật, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
NGƯỜI XÁC NHẬN 1                                                                                                                NGƯỜI XÁC NHẬN 2
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XÁC ĐỊNH CHỮ KÝ

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Mẹo vặt và kinh nghiêm hay
Quy trình Xử lý Rút Hầm Cầu
Quy Trình Rút Hầm Cầu
Khách Hàng rút hầm cầu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây